Articles published with Cyperus esculentus
Zunmiao Wei 1 , Zhanhai Wang 1 , Xiangdong Yang 2 , Lu Ni 2 , Yan Cheng 1 , Jiayao Li 1 , Zhongsheng M 1
Field Crop, 2023, Vol. 6, No. 1
Yang Chen 1 , Wenzhi Yan 1 , Chun Zhang 2 , Yue W 1 , Zhenhao Tong 2 , Min G 1 , Feibiao Shan 1
Field Crop, 2022, Vol. 5, No. 3