Articles published with SNP
Yang Chen 1 , Wenzhi Yan 1 , Chun Zhang 2 , Yue W 1 , Zhenhao Tong 2 , Min G 1 , Feibiao Shan 1
Field Crop, 2022, Vol. 5, No. 3
Liliane Ngoune Tandzi, Eddy Lonard Ngonke
Maize Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 2