Articles published by Yuling Liang
Xiang Li, Yuling Liang, Zhiying Ma, Zheng Liu
Maize Genomics and Genetics, 2020, Vol. 11, No. 1