Articles published with Qingke
Lingling Wei 1,2 , Yulin Wang 1,3 , Hongjun Y an 1,3 , Mu Wang 1,4 , Xingquan Zeng 1,4
Triticeae Genomics and Genetics, 2020, Vol. 11, No. 4
Jianhui Li 1,2 , Tingyu Qi 1,2 , Xuanjun Fang 1,2
Field Crop, 2019, Vol. 2, No. 2
Renxiang Cai 1,2 , Jianhui Li 1,2 , Jia X 1,2
Triticeae Genomics and Genetics, 2019, Vol. 10, No. 1