Articles published with Aquaporin protein
Xiang Li 1,2 , Yuling Liang 2 , Zhiying Ma 1 , Zheng Li 1
Maize Genomics and Genetics, 2020, Vol. 11, No. 1